Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn

LØGSTRUP OG OMEGNS LOKALARKIV

Generalforsamling 2020 afholdt

Den Covid-19 udsatte generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn, blev endelig afholdt den 1. september i Løgstrup Hallens Cafeteria.

Fremmødet var fint, med 39 deltagere.
  I bestyrelsens beretning fortalte fortalte formanden, Flemming Dollerup, bl.a. om at hjemmesiden bliver brugt meget, den supplerende Facebook gruppe har haft stor fremgang i medlemtal, en stigning på 154 siden sidste GF.
Medlemstallet i foreningen har nu passeret de 200, som var målet ved forningens stiftelse for 7 år siden. 
I 2019 var der flere arrangementer i foreningen, generalforsamling med underholdning, 2 byvandringer og kalenderarrangement - ialt 470 personer deltog.
 
Et nyt tiltag er fotografering af alle gravsteder på de fem kirkegårde i dækningsområdet, for at bevare den kulturhistorie de repræsenterer for eftertiden.
  Desuden lidt reklame for arrangementet i forbindelse med præsentationen af Lokalhistorisk Kalender 2021, det bliver den 11. november i Sognegården i Løgstrup - om Covid-19 situationen ellers gør det muligt at afholde det.

Der var genvalg til Linda Bach Olesen, Bent Mortensen og Bent Kvisgaard, samt til suppleanterne Egon Horslund Pedersen og Anders Vestergaard. Også genvalg til revisor Villy Møller Jensen, samt nyvalg til Ivan Høeg som revisorsuppleant.

 Copyright 2013 - 2021 Lokalhistorisk Forening for Løgstrup og Omegn

Løgstrup og Omegns Lokalarkiv har åbent mandage (hverdage) 14.00 - 17.00. Lukket i juli måned. Kontakt

Denne side bruger cookies, dog kun nødvendige for at siden fungerer og til statistik. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du måske ikke anvende alle sidens funktioner.